tel. 504-086-085
email: biuro@inma.pl

Zatrudnienie pracownika wiąże się ze spełnieniem szeregu obowiązków przez pracodawcę. Zostały one szczegółowo omówione w Kodeksie Pracy oraz w Kodeksie Cywilnym.

Podstawową formą zatrudnienia pracownika jest umowa o pracę. Należy ją tak skonstruować, aby zapewnić ochronę zarówno interesów pracownika, jak
i pracodawcy.

Specyfika prowadzonej działalności rodzi potrzebę wysłania pracownika w delegację, tutaj musimy mieć na uwadze, że nie każdego pracownika możemy wysłać
w delegacje, a z tytułu samej delegacji należą się pracownikowi dodatkowe świadczenia.

Również rozwiązanie umowy o pracę z pozoru niby łatwe i proste, ale czasem może nastręczyć nam problemów i niepotrzebnych wizyt w sądzie pracy.

Umowy o dzieło i zlecenia to  popularne formy zatrudnia w naszym kraju.

Choć prostsze w swej konstrukcji i nie rodzące takich praw i obowiązków jak przy umowie o pracę, ale czasami trudne w interpretacji, czy jednak ma być to umowa
o dzieło z kosztami uzyskania 50% czy może 20 %, a może to umowa zlecenia?

We wszystkich opisanych powyżej sprawach z chęcią udzielimy Państwu pomocy.

W ramach obsługi kadrowo - płacowej oferujemy:

  • załatwianie wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika,
  • prowadzenie akt osobowych,
  • sporządzanie list płac z tyt. umowy o pracę i umów cywilnoprawnych,
  • rozliczanie wynagrodzenia za okres zwolnienia i urlopu,
  • wyliczanie urlopów,
  • sporządzanie deklaracji do ZUS i wysyłanie ich drogą elektroniczną,
  • na życzenie klienta możliwość sporządzania przelewów do ZUS,
  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,
  • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
  • konsultacje w zakresie spraw kadrowo-płacowych.