tel. 504-086-085
email: biuro@inma.pl

Nasze biuro rachunkowe świadczy kompleksową obsługę księgową dla średnich
i małych podmiotów gospodarczych. Nasza wiedza i doświadczenie z zakresu księgowo-podatkowego przekładają się na wysokie standardy współpracy z klientami oraz z urzędami skarbowymi, ZUS-em, GUS-em i wielu innymi instytucjami ,
z którymi może się spotkać przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą.

Służymy pomocą w sprawach księgowo-podatkowych. Podpowiadamy jak podjąć najbardziej trafną, a przede wszystkim bezpieczną decyzję.

Nasz klient nie musi wiedzieć, co zrobić jak nie wyśle lub zbyt późno wyśle deklarację podatkową. Nie musi wiedzieć jak poradzić sobie podczas czynności sprawdzających przy zwrocie podatku z urzędu skarbowego.

Wreszcie nie musi mieć wiedzy, jak rozliczać koszty przy nabyciu środka trwałego refundowanego ze środków publicznych.

Od tego jest nasze biuro.

Udostępniamy klientom wzory umów, druków, oświadczeń, podań.

Współpraca z naszym biurem  to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich firm , dla których ważna jest rzetelna i profesjonalna obsługa. To pewność, że otrzymają Państwo odpowiedź na najbardziej zawiłe pytanie w możliwie najkrótszym czasie, nawet w niestandardowych godzinach pracy.

 W ramach obsługi księgowej oferujemy:

 • weryfikowanie dokumentów pod względem merytorycznym, formalnym  
  i rachunkowym,
 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego,
 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości i planu kont,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych
  i prawnych,
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami i budżetem,
 • przygotowywanie potwierdzeń sald z kontrahentami,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i wysyłanie ich drogą elektroniczną,
 • przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych
  ( NIP,VAT-R, ZAP-3),
 • reprezentowanie klienta na podstawie udzielonego upoważnienia przed ZUS
  i urzędem skarbowym w zakresie spraw bieżących, czynności sprawdzających i kontroli podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji Intrastat,
 • sporządzanie deklaracji w opłacie środowiskowej,
 • sporządzanie deklaracji dotyczącej zwrotu vat od zakupu niektórych materiałów budowlanych.