tel. 504-086-085
email: biuro@inma.pl

Na każdym przedsiębiorcy niezależnie od formy w jakiej prowadzi działalność  ciążą obowiązki sprawozdawcze. Trzeba je spełnić w określonym czasie  poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy i  sprawozdań.

Takie instytucje, jak ZUS, czy urząd skarbowy w wielu przypadkach stosują praktykę pro ludzką i w momencie drobnych uchybień zamiast pisać oficjalne urzędowe pismo dzwonią do podatnika i wskazują, gdzie tkwi błąd oraz podpowiadają jak go rozwiązać.

Inaczej trochę przedstawia się sprawa z KRS, tam obowiązują sztywne urzędowe reguły. Niepostawienie kreski w niewypełnionym polu na jednym z druków składanych przy okazji aktualizacji danych powoduje zwrot wniosku, a czasem nawet przymus wniesienie powtórnej opłaty do tego wniosku.

Natomiast w GUS-ie  w wielu przypadkach konieczność złożenia danego sprawozdania rozstrzyga się na drodze losowej.

Nie muszą Państwo mieć tego wszystkiego w pamięci, od spełniania obowiązków sprawozdawczych jesteśmy my.

Nasza obsługa w dziedzinie sprawozdawczości obejmuje wykonywanie sprawozdań, w tym:

  • sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z działalności firmy
    i niezbędnymi wnioskami KRS,
  • sprawozdań statystycznych do GUS,
  • sporządzanie dodatkowych analiz i sprawozdań finansowych,
  • przygotowanie sprawozdań miesięcznych na potrzeby klienta zgodnie z jego wytycznymi.